[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Từ Diễn Đồng

Tên khác Long Tài
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Nhà thơ cận đại, hiệu Long Tài không rõ năm sinh, năm mất. Quê làng Hạ Hồi phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội).

Ông là học trò của Tế tửu Quốc tử giám Khiếu Năng Tĩnh, nổi tiếng thông minh, văn chương xuất sắc. Tính ông khảng khái, nhiệt tình yêu nước, nên khi thi đỗ tú tài gặp lúc giặc Pháp xâm lược ông không ra làm quan, ở nhà dạy học làm thầy thuốc. Ông làm thơ rất nhiều phần lớn chứa chan niềm thương dân lo nước, kích thích nhân dân tranh đấu cho sự sống còn của dân tộc, chống lại ách thống trị của thực dân Pháp. Ông mất lúc 52 tuổi.

Thơ ông chứa chan tình cảm, thương yêu người đồng loại và biểu hiện được tâm chí mình.

Đêm Dài
Đêm sao đến mãi tối mò mò!
Đêm đến bao giờ mới sáng cho?
Con trẻ u ơ chừng muốn dậy,
Ông già khúng khắng vẫn còn ho.
Ngọn đèn giữ trộm khêu còn bé,
Tiếng chó nghi người cắn vẫn to.
Hàng xóm láng giềng ai đã dậy,
Dậy thì lên tiếng gọi nhà nho.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..