Năm sinh Mậu Tí 1228 -…
Tỉnh thành Quảng Bình
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Đại thần, đời Trần Thái Tông, quê xã Hoành Bồ, huyện Hoành Sơn; sau đổi là Châu Bố Chánh (nay thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Năm Bính thìn (29 tuổi) ông đỗ Trạng nguyên Trại khoa khi Bính thìn niên hiệu Nguyên phong thứ 6 đời Trần Thái Tông.

Làm quan đến chức Thị lang hàm Tự Khanh và mất năm nào không rõ.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like