Loading

Trương Văn Thám

Tháng Ba 15, 2021| Admin
Tên khác Hoàng Hoa Thám – Trương Văn Nghĩa
Năm sinh Mậu Ngọ 1858 – Quí Sửu 1913
Tỉnh thành Hưng Yên
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Anh hùng kháng Pháp tức Hoàng Hoa Thám. Thuở trẻ còn có tên là Trương Văn Nghĩa, con Trương Văn Thân và Lương Thị Minh, quê làng Dị Chiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Ông lập chiến khu ở vùng Yên Thế thuộc Bắc Giang nghiễm nhiên là vị Đề lĩnh kiệt hiệt trong phong trào Cần vương, nên tục gọi là Đề Thám với hỗn danh là Hùm thiêng Yên Thế.

Từ năm 1886, ông trở thành lãnh tụ nghĩa quân Yên Thế với chiến khu và địa bàn hoạt động quanh vùng Bắc Giang – Thái Nguyên – Hưng Hóa, khiến giặc Pháp kinh hoàng. Giặc Pháp phối hợp với Tổng đốc tay sai Lê Hoan một mặt đàn áp một mặt chiêu hàng, nhưng chúng vẫn không dẹp được ông. Đến năm 1894 chúng chịu điều đình và cắt nhượng cho ông 6 tổng gồm 22 làng ở Phồn Xương để ông lập đồn điền, lập khu tự trị đưa đến giải trừ quân bị.

Nhưng thật sự ông chỉ trá hàng chứ không buông vũ khí. Năm 1905 sau khi tiếp xúc với Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Phạm Văn Ngôn (Tú Nghệ) ông lại vùng lên kháng chiến chống Pháp quyết liệt hơn trước, địa bàn hoạt động cũng mở rộng hơn với tổ chức “Đảng Nghĩa Hưng”“Trung chân ứng nghĩa đạo” do ông làm lãnh tụ, từ đấy suốt 8 năm ông tiếp tục chiến đấu, gây tổn thất nặng cho quân Pháp và toán quân tay sai do Lê Hoan cầm đầu.

Cuối cùng đêm 10-2 năm Quí sửu (18-3-1915) ông bị thuộc hạ là Lương Tam Kì phản bội ám sát ông tại một nơi cách chợ Gồ 2 cây số, hưởng dương 55 tuổi.

Phan Bội Châu có thơ điếu ông:

“Dị chủng sài lang mãn địa tinh,
Độc tương chích thủ dữ cừu tranh.
Trấp niên thương kiếm sơn hà khí.
Bách chiến phong vân phụ tử binh
Quốc thế dĩ trầm quân thượng phấn,
Tướng đầu vị đoạn tặc do kinh.
Anh hùng bản sắc chung năng kiện
Vạn lí thời văn hổ khiếu thanh.”

Bản dịch:

Sài lang chết đất giống hôi tanh,
Cùng địch ra tay quyết đấu tranh.
Non nuớc bao năm ngời bao kiếm,
Cha con trăm trận nổi hùng binh.
Nước nhà dù đắm thân còn dấn
Đầu tướng chưa lìa giặc vẫn kinh.
Cuộc chót anh hùng càng to nét,
Vẳng nghe hổ thét dội muôn trình.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), [23]-Pháp đô hộ (1883-1945), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ