Loading

Trương Quang Ngọc

Tháng Ba 15, 2021| Admin
Năm sinh … – Kỉ Sửu 1889
Tỉnh thành Quảng Bình
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Tay sai Pháp, người dân tộc thiểu số quê Khê Ta Bao, châu Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Nguyên, Ngọc làm thổ tù, năm 1885 vua Hàm Nghi lập chiến khu tại Cam Lộ, các sĩ phu yêu nước và nghĩa sĩ theo về rất đông, trong đó có ông. Năm 1887 vua Hàm Nghi bị quân Pháp bao vây phải lần ra các vùng cao tỉnh Quảng Bình.

Có lần vua và đoàn tùy tùng tạm trú tại nhà ông ta.

Ngày 26-6 năm Mậu tí, y để cho quân Pháp bắt vua. Sau khi làm xong công việc chó săn, Ngọc được quan thầy Pháp thưởng cho một số tiền lớn và chức Hàm Lãnh binh. Nhưng đến năm 1889 Phan Đình Phùng cho Cao Thắng đem nghĩa binh lên Khê Ta Bao bắt Ngọc xử tử để răn chúng.

Đời ông là gương xấu cho hậu thế.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), [23]-Pháp đô hộ (1883-1945), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ