Năm sinh … – Bính Thân 1776
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Quyền thần thời chúa Nguyễn, vốn tên là Trương Đạt, con Quốc công Trương Phúc Phàn, được phong tước Đạt Quốc Công.

Năm 1765 khi Nguyễn Phúc Thuần lên ngôi, ông được thăng làm Quốc phó trông coi việc ở bộ Hộ, Quân cơ Trung tượng kiêm việc Tào vụ. Vì chúa Duệ tông còn nhỏ tuổi mải ham chơi ca hát với các trẻ con, nên ông tự quyết định tất cả mọi việc, bán quan buôn ngục không kiêng nể ai.

Các con trai ông (Trương Phúc Thặng, Trương Phúc Nhạc) đều lấy con gái nhà chúa và giữ các chức vụ quan trọng. Cả nhà ông quyền thế lấn át cả triều đình và các địa phương. Càng ngày ông ta càng tham lam tàn nhẫn giết hại nhiều người lương thiện, vơ vét của cải tài sản của nhân dân; đương thời dân chúng gọi ông là Trương Tần Cối (quyền hành và tàn ác như Tần Cối bên Trung Quốc).

Năm 1773, nghĩa quân Tây Sơn từ Bình Định đánh ra, và tướng Trịnh Hoàng Ngũ Phúc từ Bắc vào chiếm Phú Xuân. Triều thần chúa Nguyễn phải bỏ chạy vào Gia Định, ông bị thuộc hạ bắt nộp cho Hoàng Ngũ Phúc (tướng Trịnh). Trên đường giải về Thăng Lengthy ông chết vào tháng 1 năm 1776.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Văn Xán

Tên khác Nguyễn Văn Thước Năm sinh Nhâm Ngọ 1822 – Tân Tị 1881 Tỉnh thành Quảng Nam…
Chi tiết

Hồ Xuân Huơng

Năm sinh Nhâm Thìn 1772 – Nhâm Ngọ 1822 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Lê Ý

Ngoại thích nhà Lê, không rõ năm sinh, năm mất. Khi họ Mạc tiếm ngôi được 4 năm…
Chi tiết

Giáp Lĩnh Hầu

Tỉnh thành Đồng Nai Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Công thần triều Gia Long, không…