Năm sinh Canh Tuất 1850 – Bính Dần 1926
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Phụ chánh đại thần triều Thành Thái Duy Tân, quê làng Hiền Lương (tục gọi làng Rèn), huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên, nhạc phụ Phụng Hóa Công (vua Khải Định).

Năm 1873 đỗ Cử nhân, sơ bổ Thừa biện tàng thư, tiếp theo được thăng Tư vụ, Viên ngoại, rồi Tri phủ, Án sát tỉnh Hưng Yên, Bố chánh Quảng Bình, rồi về triều giữ chức Thị lang Bộ Binh.

Năm 1885, kinh thành thất thủ, tiếp sau Nguyễn Phúc Ưng Ki lên ngôi (tức Vua Đồng Khánh) ông được bổ làm Phủ doãn Thừa Thiên; Tuần vũ, Tổng đốc Thanh Hóa. Sau đó về triều giữ chức Thượng thư Bộ Công sung Cơ mật viện đại thần, Võ hiển Đại học sĩ rồi giữ chức Phụ chánh đại thần tước Hiền Lương bá, đến đời vua Duy tân được tấn phong Hiền Lương hầu. Ông là người giữ chức Phụ chánh đại thần qua các triều Đồng Khánh, Thành Thái, Duy Tân.

Tương truyền khi vua Đồng Khánh mới lên ngôi, vua đến đền Ngọc Trản (điện Hòn Chén – là ngôi đền thờ Tiên Thiên thánh mẫu rất linh ứng lúc bấy giờ ở Huế) xin xăm, Thánh mẫu bút phê “Trương Như Cương” nên ông được bổ làm Phủ doãn Thừa Thiên bất chấp lệ triều đình không bổ người bản quân làm quan đứng đầu tỉnh Thừa Thiên. Kế tiếp giữ chức Tổng đốc Thanh Hóa cũng là một ngoại lệ vì triều Nguyễn không bao giờ bổ người “bách tính” giữ chức vụ này ở bản quán của Nguyễn triều (chúa và vua Nguyễn gốc tỉnh Thanh Hóa).

Dư luận đương thời cho rằng ông là người có mối quan hệ chặt chẽ với người Pháp nên mới được giữ những chức vụ quan trọng trong hoạn lộ của mình.

Năm Bính dân 1926, ông mất thọ 76 tuổi được tấn phong Văn minh điện đại học sĩ

.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đèo San

Đèo San Đèo San (Việt Nam) Đèo San là đèo trên Đường tỉnh 326 ở vùng giáp ranh…
Chi tiết

Đặng Thái Phương

Năm sinh Mậu Ngọ 1678 -… Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Dật…
Chi tiết

Phan Văn Ái

Tên khác Phan Văn Tâm – Đồng Giang – Chuyết Phu Năm sinh Canh Tuất 1850 – Mậu…
Chi tiết

Lê Nghĩa

Sử gia đời Lê Thánh tông, không rõ năm sinh, năm mất, người xã Đại Điền, huyện Bình…