Loading

Trương Gia Hội

Tháng Ba 14, 2021| Admin
Tên khác Kì Hương – Trọng Hanh
Năm sinh Nhâm Ngọ 1822 – Đinh Sửu 1877
Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Đại thần triều Nguyễn, thuở nhỏ có tên là Kì Hương, tự là Trọng Hanh, quê làng Tân Phước, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định, sau dời về làng Hương Điểm tỉnh Bến Tre.

Năm Kỉ dậu 1849, ông đỗ cử nhân (cùng khoa với Nguyễn Thông, Phan Văn Trị). Từng làm Huấn đạo huyện Long Thành, Tri huyện Trà Vinh, Tri phủ Hoằng Trị. Giám sát Ngự sử, Binh bộ Lang trung, Án sát sứ, rồi Bố chánh sứ… Khi giặc Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì (1867), ông cùng Nguyễn Thông và một số chiến hữu “tị địa” ra Bình Thuận. Sau đó, ông nhận lệnh triều đình trở vào Nam lo việc tiếp tế cho nghĩa quân chuẩn bị cuộc kháng chiến lâu dài. Ít lâu, ông trở ra miền Trung nhận chức vụ mới do triều đình Huế bổ dụng.

Năm 1875, ông làm Bố chánh Hà Nội rồi thăng Tuần phủ Thuận Khánh (Bình Thuận – Khánh Hòa) thay Lê Đình Tuấn lo việc hiệp thương với Pháp.

Khi Pháp chiếm Bắc Kì, ông ra làm Tổng đốc Hà Nội chuẩn bị lực lượng đánh Pháp ở Miền Bắc.

Sau đó, ông về nhậm chức Bố chánh sứ kiêm lãnh Tuần phủ Thuận Khánh. Tại đây ông bị bệnh mất tại chức ngày 10-11-1877, an táng tại làng Hà Thủy huyện Hòa Đa, tinh Bình Thuận, hưởng dương 55 tuổi.

Các con ông là Tông Khê Trương Gia Tuân, Cúc Nông Trương Gia Mô về sau là những chí sĩ hi sinh vì nước.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ