[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)[21]-Nhà Tây Sơn (1778-1802)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Trương Công Hello

Năm sinh Đinh Mùi 1727- Canh Thân 1800
Tỉnh thành Quảng Nam
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)
– Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Danh thần nhà Tây Sơn, quê làng Thanh Quít, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là thị trấn Thanh Quít, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Ông xuất thân hương cống thời chúa Thế tông Nguyễn Phước Khoát (1738-1756), làm quan đời Thái Đức Nguyễn Nhạc với chức tri phủ Điện Bàn.

Trong triều Quang Trung (1788-1792), ông từng làm Binh bộ, Hình bộ, thượng thư tước Thùy Ân hầu, khâm sai đại thần tỉnh Quảng Nam cho đến khi qua đời.

Hiện nay tại địa phương còn bia mộ ông.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..