Năm sinh Đinh Mùi 1727- Canh Thân 1800
Tỉnh thành Quảng Nam
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)
– Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Danh thần nhà Tây Sơn, quê làng Thanh Quít, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là thị trấn Thanh Quít, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Ông xuất thân hương cống thời chúa Thế tông Nguyễn Phước Khoát (1738-1756), làm quan đời Thái Đức Nguyễn Nhạc với chức tri phủ Điện Bàn.

Trong triều Quang Trung (1788-1792), ông từng làm Binh bộ, Hình bộ, thượng thư tước Thùy Ân hầu, khâm sai đại thần tỉnh Quảng Nam cho đến khi qua đời.

Hiện nay tại địa phương còn bia mộ ông.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Hữu Từ

Năm sinh Đinh Dậu 1897- Đinh Mùi 1967 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Pháp đô hộ…
Chi tiết

Phạm Thái

Tên khác Phạm Đan Phượng – Phạm Thượng Sinh – Chiêu Li Năm sinh Đinh Dậu 1777- Quí…
Chi tiết

Người Êđê

Người Êđê (tiếng Êđê: Anak Radaya hay được dùng phổ biến theo cộng đồng là Anak Đê hay…

Chùa Tràn

Chùa Tràn hay Phúc Lâm Tự là một ngôi chùa cổ, xưa tọa lạc tại làng Tràn nên…
Chi tiết

Đèo Cóp

Đèo Cóp Đèo Cóp (Việt Nam) Đèo Cóp hay đèo Long Môn là đèo trên đường tỉnh 625…
Chi tiết

Đào Tấn

Năm sinh Ất Tị 1845 – Đinh Mùi 1907 Tỉnh thành Bình Định Thời kì – Nhà Nguyễn…