Tên khác Thanh Đô Vương
Năm sinh … – Đinh Dậu 1657
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Chúa thứ hai đời hậu Lê, hiệu là Thanh Đô vương, miếu hiệu là Văn tổ Nghị vương, quê làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, con trưởng Trịnh Tùng.

Năm 1623 trước khi mất, Trịnh Tùng giao binh quyền lại cho ông. Từ đó ông được nối nghiệp chúa. Khi lên ngôi chúa, vua phong ông làm Thái úy Thanh Quốc Công. Tiết chế thủy bộ chư quân.

Lúc bấy giờ con cháu họ Mạc ở Cao Bằng là Mạc Kính Cung tự xưng là Khánh vương từ Thái Nguyên đem quân về đánh phá vùng Gia Lâm và lân cận nhưng bị ông đánh bại phải rút về Cao Bằng. Sau khi bình định xong họ Mạc ông đem vua Lê từ Thanh Hóa ra Thăng Lengthy và tự xưng làm Nguyên súy, Thống quốc chính Thanh đô vương. Năm 1625 ông đánh dẹp họ Mạc một lần nữa và bắt giết được Mạc Kính Cung. Từ đó, họ Mạc chỉ còn lại Mạc Kính Khoan ở Cao Bằng phải chịu lệ cống hàng năm.

Thời ông cầm quyền có mấy cuộc chiến tranh lớn với họ Nguyễn ở Đàng Trong, nhưng vẫn không bên nào giành được chiến thắng trọn vẹn.

Ông mất năm Đinh dậu 1657, ở ngôi chúa được 24 năm.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Bá Trinh

Năm sinh Mậu Dần 1878 – Giáp Tuất 1934 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Phong Sắc

Năm sinh Nhâm Dần 1902 -… Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Tên…
Chi tiết

Lê Trung Nghĩa

Năm sinh Giáp Thìn 1904 – Đinh Hợi 1947 Tỉnh thành Phú Yên Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Đèo Pha Đin

Đèo Pha Đin Đèo Pha Đin (Việt Nam) Đèo Pha Đin hay Dốc Pha Đin là đèo núi…