Tên khác Tây Vương
Năm sinh Đinh Dậu 1657- Nhâm Tuất 1862
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Chúa thứ ba đời hậu Lê, hiệu Tây vương, miếu hiệu Hoằng tổ Dương vương, nguyên quán làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Năm 1657 chúa Trịnh Tráng mất, ông được chọn kế nghiệp trở thành chúa thứ ba đời chúa Trịnh.

Thời gian cầm quyền, ông lo đánh con cháu nhà Mạc giành lại đất Cao Bằng. Từ đó, bao nhiêu quyền của vua Lê ông tước đoạt cả.

Năm 1657 ông xua quân vượt sông Gianh tiến đánh chúa Nguyễn nhưng thất bại, vì chúa Nguyễn có nhiều tướng lĩnh tài giỏi như Nguyễn Hữu Dật Nguyễn Hữu Tiến. Từ đó quân chúa Trịnh phải rút về bên kia sông Gianh như cũ.

Trong đời mình, ông đã giết hại em ruột là Trịnh Toàn vì nghi Toàn có ý tạo phản.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đào Tá Hán

Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Thân phụ Đào Duy Từ, không rõ…
Chi tiết

Ngô Lập Chi

Năm sinh Mậu Tí 1888 – Đinh Mùi 1967 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Tử Nha

Tên khác Nguyễn Tự Như Năm sinh Canh Thân 1860 -… Tỉnh thành Quảng Trị Thời kì –…