[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Trịnh Lỗi

Năm sinh … – Giáp Dần 1434
Tỉnh thành Ninh Bình
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh tướng đời Lê Thái tổ, quê thôn Cự Lại, xã Sơn Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Ông tham gia khởi nghĩa Lam Sơn từ buổi đầu, lập được nhiều chiến công, được Lê Lợi thăng đến Thiếu úy. Khi giành lại được độc lập (1428), ông được phong làm Nhập nội thị trung, năm sau tên ông được khắc vào bia công thần ở kinh đô, phong tước Đình Thượng Hầu.

Năm Nhâm tí 1432, ông giữ chức Đại hành khiển Tả bộc xạ, tham dự việc triều chính ở Nội các. Đến năm Giáp dần 1434 ông mất, được tặng là Bảo chính công thần, Phụ quốc Thượng tuớng quân, tước Hương Hầu.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..