Võ tướng, Thái sư của vua Lê Trang tông (1533-1548) tước Minh Khang Thái vương, quê làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Phước (sau đổi là Vĩnh Lộc) tỉnh Thanh Hóa.

Năm 1533, nhân Nguyễn Kim theo giúp vua Lê Trang tông đang hành quân ở Thanh Hóa, ông đến ra mắt được Nguyễn Kìm tin dùng trong quân ngũ.

Ông giỏi việc quân sự, nhiều mưu lược lập được nhiều chiến công được Nguyễn Kim cho trông coi chức “Mã quân”, rôi được vua phong cho làm “Tướng quân”. Từ đó ông trở thành cánh tay đắc lực của Thái sư Nguyễn Kim và được Nguyễn Kim gả con gái trưởng là Ngọc Bảo cho ông.

Năm 1545, Nguyễn Kim bị Dương Chấp Nhất đầu độc chết, mọi quyền hành bấy giờ đều do ông nắm giữ, vua Lê phong ông làm Đô tướng giữ chức Hữu tướng, gia phong là Lượng Quốc Công làm Thái sư. Từ khi nắm binh quyền, ông đã hãm hại rồi bức tử em vợ là Nguyễn Uông, nên Nguyễn Hoàng tìm cách xin vào trấn thủ đất Thuận Hóa để tránh hậu hoạn.

Năm Mậu thân 1548, vua Trang tông mất, ông lập Thái tử Duy Huyên lên làm vua, nhưng chỉ được 8 năm thì chết. Duy Huyên (tức Lê Trung tông) không có con, từ đó mọi quyền hành trong nước đều ở trong tay ông, nhưng ông vân chưa dứt được họ Mạc.

Thời ông cầm quyền đóng đô ở Thanh Hóa (gọi là Nam Triều) còn đất Thăng Long dưới quyền họ Mạc (gọi là Bắc Triều).

Năm 1570 (tháng 2 âm lịch) ông mất trao quyền cho con là Trinh Cối, nhưng sau đó hai con ông (Trịnh Cối và Trịnh Tùng) tranh chấp nhau. Cuối cùng Trịnh Tùng giành được ưu thế, giết anh, lên ngôi chúa đầu tiên trong đời Lê mạt.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hoàng Quốc Trân

Năm sinh Tân Mùi 1751 – Bính Ngọ 1786 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Hoàng Nghĩa Phú

Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Văn thần đời Lê Tương Dực, quê…