[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Trịnh Căn

Tên khác Chiêu Tổ Khang Vương
Năm sinh Quí Dậu 1633 – Kỉ Sửu 1709
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Chúa thứ tư đời vua Lê chúa Trịnh, tước Định vương, con trưởng chúa Trịnh Tạc, quê làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa.

Ông có tài cầm quân, lại có tiếng văn chương. Thuở trẻ từng đi trấn thủ Nghệ An, tham gia chiến tranh Trịnh Nguyễn. Sau khi cha mất (1682) được nối nghiệp chúa với tước phong Định vương Đại nguyên súy tổng quốc chính. Ông khéo biết dùng nhân tài, sửa sang việc chính trị mở mang văn hóa.

Ông ở ngôi được 28 năm, đến năm Kỉ sửu 1709 (ngày 25-6 Dương lịch) ông mất, thọ 76 tuổi, miếu hiệu là Chiêu tổ Khang vương.

Ông còn để lại một tập thơ nôm: Ngự đề Thiên Hòa doanh bách vịnh, gồm hàng trăm bài thơ đề vịnh đủ loại.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..