[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Trịnh Bồng

Tên khác Án Đồ Vương
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Chúa thứ mười đời Lê mạt, không rõ năm sinh, năm mất, tước Án Đô vương, con Trịnh Giang, anh em chú bác với Trịnh Sâm.

Khi nghĩa quân Tây Sơn ra Bắc phù Lê diệt Trịnh, diệt xong đồ đảng họ Trịnh rồi rút về Nam, một nhóm cánh họ Trịnh đưa ông lên làm chúa. Lúc ấy, Vua Chiêu Thống phải gọi Nguyễn Hữu Chỉnh ra đánh dẹp. Tay chân ông không chống cự nổi, bỏ chạy lên miền ngược. Ông cô thế chán đời bỏ đi tu và mất năm nào không rõ.

Kể từ đó (1788) họ Trịnh chấm dứt vai trò lịch sử.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..