Tên khác Án Đồ Vương
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Chúa thứ mười đời Lê mạt, không rõ năm sinh, năm mất, tước Án Đô vương, con Trịnh Giang, anh em chú bác với Trịnh Sâm.

Khi nghĩa quân Tây Sơn ra Bắc phù Lê diệt Trịnh, diệt xong đồ đảng họ Trịnh rồi rút về Nam, một nhóm cánh họ Trịnh đưa ông lên làm chúa. Lúc ấy, Vua Chiêu Thống phải gọi Nguyễn Hữu Chỉnh ra đánh dẹp. Tay chân ông không chống cự nổi, bỏ chạy lên miền ngược. Ông cô thế chán đời bỏ đi tu và mất năm nào không rõ.

Kể từ đó (1788) họ Trịnh chấm dứt vai trò lịch sử.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Hữu Kính

Tên khác Nguyễn Hữu Cảnh Năm sinh Canh Dần 1650 – Canh Thìn 1700 Tỉnh thành Thanh Hóa…
Chi tiết

Lê Thiết Hùng

Tên khác Lê Văn Nghiệm Năm sinh Mậu Thân 1908 – Bính Dần 1986 Tỉnh thành Nghệ An…
Chi tiết

Đèo Kim Quy

Đèo Kim Quy Đèo Kim Quy (Việt Nam) Đèo Kim Quy là đèo trên quốc lộ 49 ở…
Chi tiết

Nguyễn Huy Oánh

Năm sinh Quí Tị 1713 – Kỉ Dậu 1789 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Trịnh –…