Điện thoạiỨng dụng cho điện thoại
Xu hướng

Trạng Nguyên Việt Nam (Offline)

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết về danh sách các Trạng nguyên của nước nhà

Trạng nguyên (chữ Hán: 狀元) là danh hiệu thuộc học vị Tiến sĩ của người đỗ cao nhất trong các khoa đình thời phong kiến ở Việt Nam của các triều nhà Lý, Trần, Lê, và Mạc, kể từ khi có danh hiệu Tam khôi dành cho 3 vị trí đầu tiên.

Hình ảnh :

10-inch tablet screenshots10-inch tablet screenshots10-inch tablet screenshots10-inch tablet screenshots10-inch tablet screenshots10-inch tablet screenshots

Screenshot ImageScreenshot ImageScreenshot ImageScreenshot ImageScreenshot ImageScreenshot Image

Danh sách Trạng Nguyên :

1) Lê Văn Thịnh (1038- ?)
2) Mạc Hiển Tích ( ? – ? )
3) Bùi Quốc Khái ( ? – ? )
4) Nguyễn Công Bình ( ? – ? )
5) Trương Hanh ( ? – ? )
6) Nguyễn Quan Quang ( ? – ? )
7) Lưu Miễn ( ? – ? )
8) Nguyễn Hiền ( 1234 – ? )
9) Trần Quốc Lặc ( ? – ? )
10) Trương Xán ( ? – ? )
11) Trần Cố ( ? – ? )
12) Bạch Liêu ( ? – ? )
13) Lý Đạo Tái ( 1254 – 1334 )
14) Đào Thúc ( ? – ? )
15) Mạc Đỉnh Chi ( 1272 – 1346 )
16) Đào Sư Tích ( ? – ? )
17) Lưu Thúc Kiệm ( ? – ? )
18) Nguyễn Trực ( 1417 – 1474 )
19) Nguyễn Nghiêu Tư ( ? – ? )
20) Lương Thế Vinh (1441 – ? )
21) Vũ Kiệt ( ? – ? )
22) Vũ Tuấn Thiều ( 1425 – ? )
23) Phạm Đôn Lễ ( 1454 – ? )
24) Nguyễn Quang Bật ( 1463 – 1505 )
25) Trần Sùng Dĩnh ( 1465 – ? )
26) Vũ Duệ ( ? – 1520 )
27) Vũ Tích ( ? – ? )
28) Nghiêm Hoản ( ? – ? )
29) Đỗ Lý Khiêm ( ? – ? )
30) Lê Ích Mộc ( ? – ? )
31) Lê Nại ( 1528 – ? )
32) Nguyễn Giản Thanh ( 1482 – ? )
33) Hoàng Nghĩa Phú ( 1479 – ? )
34) Nguyễn Đức Lượng ( ? – ? )
35) Ngô Miên Thiều ( Thiệu ) ( 1498 – ? )
36) Hoàng Văn Tán (? – ?)
37) Trần Tất Văn ( ? – ? )
38) Đỗ Tông ( ? – ? )
39) Nguyễn Thiến ( ? – ? )
40) Nguyễn Bỉnh Khiêm ( 1491 – 1585 )
41) Giáp Hải ( ? – ? )
42) Nguyễn Kỳ ( ? – ? )
43) Dương Phú Tư ( ? – ? )
44) Trần Bảo ( 1523 – ? )
45) Nguyễn Lượng Thái ( ? – ? )
46) Phạm Trấn ( ? – ? )
47) Đặng Thì Thố ( 1526 – ? )
48) Phạm Đăng Quyết ( ? – ? )
49) Phạm Quang Tiến ( ? – ? )
50 ) Vũ Giới ( ? – ? )
51) Nguyễn Xuân Chính ( 1587 – ? )
52) Nguyễn Quốc Trinh ( 1624 – 1674 )
53) Đặng Công Chất ( 1621 – 1683 )
54) Lưu Danh Công ( 1643 – ? )
55) Nguyễn Đăng Đạo ( 1650 – 1718 )
56) Trịnh Huệ ( 1701 – ? )

Tải file 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.llv.trangnguyen

Cùng tác giả : https://play.google.com/store/apps/dev?id=6252114451482126450

Bài liên quan

Trả lời

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..