Loading

Trạng Nguyên Việt Nam (Offline)

Tháng Một 5, 2021| Admin

Trạng nguyên (chữ Hán: 狀元) là danh hiệu thuộc học vị Tiến sĩ của người đỗ cao nhất trong các khoa đình thời phong kiến ở Việt Nam của các triều nhà Lý, Trần, Lê, và Mạc, kể từ khi có danh hiệu Tam khôi dành cho 3 vị trí đầu tiên.

Cập nhật : 27/09/2022

  • Cập nhật thư viện mới nhất theo khuyến cáo của Google, để chạy ổn định trên Android 12, Android 13
  • Cập nhật câu hỏi Trạng Nguyên

Hình ảnh :

10-inch tablet screenshots10-inch tablet screenshots10-inch tablet screenshots10-inch tablet screenshots10-inch tablet screenshots10-inch tablet screenshots

Screenshot ImageScreenshot ImageScreenshot ImageScreenshot ImageScreenshot ImageScreenshot Image

Danh sách Trạng Nguyên :

1) Lê Văn Thịnh (1038- ?)
2) Mạc Hiển Tích ( ? – ? )
3) Bùi Quốc Khái ( ? – ? )
4) Nguyễn Công Bình ( ? – ? )
5) Trương Hanh ( ? – ? )
6) Nguyễn Quan Quang ( ? – ? )
7) Lưu Miễn ( ? – ? )
8) Nguyễn Hiền ( 1234 – ? )
9) Trần Quốc Lặc ( ? – ? )
10) Trương Xán ( ? – ? )
11) Trần Cố ( ? – ? )
12) Bạch Liêu ( ? – ? )
13) Lý Đạo Tái ( 1254 – 1334 )
14) Đào Thúc ( ? – ? )
15) Mạc Đỉnh Chi ( 1272 – 1346 )
16) Đào Sư Tích ( ? – ? )
17) Lưu Thúc Kiệm ( ? – ? )
18) Nguyễn Trực ( 1417 – 1474 )
19) Nguyễn Nghiêu Tư ( ? – ? )
20) Lương Thế Vinh (1441 – ? )
21) Vũ Kiệt ( ? – ? )
22) Vũ Tuấn Thiều ( 1425 – ? )
23) Phạm Đôn Lễ ( 1454 – ? )
24) Nguyễn Quang Bật ( 1463 – 1505 )
25) Trần Sùng Dĩnh ( 1465 – ? )
26) Vũ Duệ ( ? – 1520 )
27) Vũ Tích ( ? – ? )
28) Nghiêm Hoản ( ? – ? )
29) Đỗ Lý Khiêm ( ? – ? )
30) Lê Ích Mộc ( ? – ? )
31) Lê Nại ( 1528 – ? )
32) Nguyễn Giản Thanh ( 1482 – ? )
33) Hoàng Nghĩa Phú ( 1479 – ? )
34) Nguyễn Đức Lượng ( ? – ? )
35) Ngô Miên Thiều ( Thiệu ) ( 1498 – ? )
36) Hoàng Văn Tán (? – ?)
37) Trần Tất Văn ( ? – ? )
38) Đỗ Tông ( ? – ? )
39) Nguyễn Thiến ( ? – ? )
40) Nguyễn Bỉnh Khiêm ( 1491 – 1585 )
41) Giáp Hải ( ? – ? )
42) Nguyễn Kỳ ( ? – ? )
43) Dương Phú Tư ( ? – ? )
44) Trần Bảo ( 1523 – ? )
45) Nguyễn Lượng Thái ( ? – ? )
46) Phạm Trấn ( ? – ? )
47) Đặng Thì Thố ( 1526 – ? )
48) Phạm Đăng Quyết ( ? – ? )
49) Phạm Quang Tiến ( ? – ? )
50 ) Vũ Giới ( ? – ? )
51) Nguyễn Xuân Chính ( 1587 – ? )
52) Nguyễn Quốc Trinh ( 1624 – 1674 )
53) Đặng Công Chất ( 1621 – 1683 )
54) Lưu Danh Công ( 1643 – ? )
55) Nguyễn Đăng Đạo ( 1650 – 1718 )
56) Trịnh Huệ ( 1701 – ? )

Tải file 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.llv.trangnguyen

Cùng tác giả : https://play.google.com/store/apps/dev?id=6252114451482126450

Categories: Điện thoại, Ứng dụng cho điện thoại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ