Loading

Trần Vượng

Tháng Ba 3, 2021| Admin
Tên khác Trần Hiến Tông
Năm sinh Kỉ Mùi 1319 – Tân Tị 1341
Tỉnh thành Nam Định
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Vua thứ sáu nhà Trần, miếu hiệu Hiến tông, sinh năm Kỉ mùi 1319 nguyên quán làng Tức Mặc, phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định (nay vẫn thuộc tỉnh Nam Định).

Năm Kỉ tị 1329 vua Minh tông nhường ngôi, ông lên làm vua, hiệu năm là Khai Hữu.

Ông làm vua chỉ là hư vị, tất cả quyền chính đều đo thượng hoàng Minh tông quyết định cả. Ông ở ngôi gần 13 năm.

Ông mất năm 1341, hưởng dương 22 tuổi.

Categories: [14]-Nhà Trần (1225-1400)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ