Loading

Trần Viết Thọ

Tháng Ba 15, 2021| Admin
Năm sinh Bính Thân 1836 – Mậu Tuất 1898
Tỉnh thành Quảng Trị
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Nhà giáo dục, thiền gia, sinh năm 1836, quê làng Thâm Triều, huyện Đăng Xương (nay thuộc huyện Triệu Phong) tỉnh Quảng Trị.

Tuổi trẻ ông học tại quê nhà, trường Đốc Quảng Trị, năm 1867 thi đậu cử nhân tại Trường Thừa Thiên, đến năm 1871 đậu phó bảng khoa Tân mùi niên hiệu Tự Đức thứ 24.

Ông làm quan đến chức Đốc học Quảng Trị, sau đó từ quan lúc chưa đến tuổi trí sĩ đi tu thiền một thời gian. Đến năm 1898, một hôm ông chất một đống củi bốn phía cao, rồi lên đó châm lửa tự thiêu mình để về nước Phật. Cảm vì cuộc đời và cái chết thản nhiên tự tại ấy, Tổng tài Quốc sử quán cuối triều Nguyễn là Nguyễn Thuật có câu đối điếu ông:

“Tu đáo thử khởi vô nhân, mạc vấn sanh thiên tiền thành Phật hậu;
Tử như hà bất khả biện, chỉ tranh khảng khái dị thung dung nan.”

Nghĩa:

Tu tới mức này há không nguyên nhân, đừng hỏi sinh lên trời rồi sau mới thành Phật;
Chết như thế nào không thể nói, chỉ điều khảng khái dễ, ung dung như vầy quá khó khăn.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), [23]-Pháp đô hộ (1883-1945), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ