[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Trần Tung

Tên khác Trần Quốc Tung – Tuệ Trung Thượng Sĩ
Năm sinh Canh Dần 1230 – Tân Mão 1291
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Pháp sư cư sĩ đời Trần, còn gọi là Trần Quốc Tung, pháp danh Tuệ Trung Thượng Sĩ. Con An Sinh vương Trần Liễu, em ruột Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn.

Tâm hồn ông phóng khoáng, không màng công danh, chuyên nghiên cứu đạo Phật, say mê Thiền học. Ông thọ giáo với Thiền sư Tiêu Dao, nổi tiếng thâm thông đạo lí, được Trần Thánh tông và Nhân tông kính trọng.

Khi quân Nguyên – Mông xâm lược ông có công kháng chiến cứu nước, được phong chức trọng quyền cao nhưng ông đều từ chối. Chỉ nhận tước vị Ninh vương rồi về ấp phong ở Tịnh Bang, ẩn dật nơi đấy tham cứu về thiền học.

Năm Tân mão 1291 ông mất ở ấp Tịnh Bang, thọ 61 tuổi. Tác phẩm sáng giá của ông là bộ: Tuệ Trung Thượng sĩ ngữ lực.

(Do sự nhẫm lẫn của các học gia đời trước nhiều sách ghi Tuệ Trung Thượng sĩ là Trần Quốc Tảng, thật ra ông là Trần Tung em Trần Quốc Tuấn, cùng cha khác mẹ).

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..