Năm sinh Canh Thân 1860 – Kỉ Dậu 1909
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Nhà yêu nước quê làng Thượng Cát huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, nên tục gọi Đồ Cát.

Trong các cuộc khởi nghĩa chống Pháp của các lực lượng yêu nước, ông nhiệt tình tham gia. Bị tình nghi trong cuộc đầu độc Hà Thành, ông bị Pháp đày Côn Đảo trong năm 1908, vì trước đó ông có hoạt động trong nhóm Cần vương từng qua lại vùng Nam Quan Long Châu, liên lạc với các thủ lãnh phong trào yêu nước.

Ra đảo được vài tháng, nghe tin các chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế Đặng Nguyên Cẩn… cũng đang có mặt trên đảo, ông gửi thư cho Ngô Đức Kế và thăm hỏi, động viên các chí sĩ mới đưa ra, kèm theo một bài thơ, ý khảng khái:

“Nam xa tiêu tức trệ qui hồng,
Thế lộ khi khu hận vị thông.
Nhân hữu đồng tâm tăng khích khái.
Vô vô dụng địa khấp anh hùng.
Mạnh Tân tẩy giáp sầu vô vũ,
Xích Bích dương phàm hận kiếm phong.
Quả tín phù nam thiên ý tại.
Hướng dương xuy khởi hỏa tinh hồng.”

Bản dịch:

Xe nam đi lại vắng tin hồng,
Đường thế quanh co giận chửa thông.
Người có đồng lòng thêm khảng khái,
Võ không lựa đất khóc anh hùng,
Mạnh Tân giặt giáp chờ mưa bấc,
Xích Bích giương buồm thiếu gió đông.
Ắt hẳn lòng trời phò tổ quốc,
Hỏa tinh thổi đỏ giữa tầng không.

Năm sau (1909) trên đảo ông vừa đúng 50 tuổi. Huỳnh Thúc Kháng cảm khái tặng một bài thơ mừng ông thọ 50 tuổi (mà cụ tự nhận là bài thơ đắc ý nhất). Trong lao dịch ông bị cai nguc hành hạ lâm bệnh nặng mất tại đảo.

Ông là tác giả sách Uyên giám loại hàm lược biên.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Trực

Tỉnh thành Quảng Bình Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Nhà yêu nước lãnh tụ phong trào…
Chi tiết

Đèo Đá Đẽo

Đèo Đá Đẽo Đèo Đá Đẽo (Việt Nam) Đèo Đá Đẽo là đèo trên Đường Hồ Chí Minh…
Chi tiết

Nguyễn Giác Tiên

Tên khác Giác Tiên Năm sinh Canh Thìn 1880 – Bính Tí 1936 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời…