Năm sinh Đinh Hợi 1707 -…
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Hiển tông, ông nội là Trần Thọ, cha là Trần Cảnh đều là bậc đại khoa có danh vọng. Quê làng Điền Trị, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Năm Bính dần 1746 ông đỗ tam giáp tiến sĩ, làm đến Thị giảng viện Hàn lâm thư Phó đô ngự sử, sau được tặng Hữu thị lang bộ Công, tước Bá.

Ông là soạn giả các sách: Cát xuyên tiệp bút, Đăng khoa lục sưu giảng (nguyên bản sách này của ông, đến đời Tự Đức có người soạn nối thêm vào).

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đàm Quang Thiện

Năm sinh Mậu Thân 1908 – Giáp Tí 1984 Tỉnh thành Quảng Ninh Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Bình Thuận

Bình Thuận Tỉnh Tỉnh Bình Thuận Trung tâm thành phố Phan Thiết Hành chính Quốc gia Việt Nam…
Chi tiết

Lê Thì Hiến

Năm sinh Tân Hợi 1611 – Bính Thìn 1676 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Đặng Thành Đôn

Năm sinh Ất Dậu 1885 -… Tỉnh thành Bình Định Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Cựu…