Loading

Trần Thúc Nhẫn

Tháng Ba 14, 2021| Admin
Tên khác Thúc Bình
Năm sinh Tân Sửu 1841 – Quí Mùi 1883
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Liệt sĩ cuối đời Tự Đức, còn có tên là Thúc Bình, quê làng Niêm Phò huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên được xưng tụng là bật tiết nghĩa, đậu phó bảng vào 1869.

Khi giặc Pháp đem thủy quân đánh cửa Thuận An để thị uy hiếp nước ta, ông nhận lệnh triều đình làm trưởng phái đoàn cùng với Phạm Như Xương và các tùy viên đi thương thuyết. Vừa đến Trấn Hải đài, phái đoàn không sao tiếp xúc được với sĩ quan chỉ huy giặc Pháp. Chúng dùng hỏa lực áp đảo quân ta, rồi đổ bộ tiến công.

Ngày 20-8-1883 chúng chiếm đóng thành Trấn Hải (Đà Nẵng).

Nghe tin thất thủ, ngay hôm ấy ông gieo mình xuống biển tử tiết cùng với Lâm Hoành và các nghĩa sĩ khác.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ