Loading

Trần Thiện Chánh

Tháng Ba 14, 2021| Admin
Tên khác Tử Mẫn – Trừng Giang
Năm sinh Nhâm Ngọ 1822 – Giáp Tuất 1874
Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Nhà yêu nước, thi gia đời Tự Đức, tự Tử Mẫn, hiệu Trừng Giang, quê huyện Bình Long, tỉnh Gia Định (nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh).

Năm Nhâm dần 1842, ông đỗ cử nhân được bổ làm Tri huyện, sau bi cách chức. Ông nổi tiếng văn chương, tính khảng khái, có khí hết, không xu phụ kẻ quyền thế.

Năm Kỉ mùi 1859, giặc Pháp xâm chiếm thành Gia Định. Ông cùng Suất đội là Lê Huy Chiêu tập hợp hơn 5000 nghĩa quân, kháng chiến chống Pháp yểm hộ cho quân đội của triều đình do Đề đốc Trần Trí chỉ huy. Do công lao ông được phục chức Tri huyện, đến năm 1868, ông về triều nhậm chức Biện lí bộ Binh, năm sau (1869) ông ra làm Tán tương quân thứ Sơn Tây.

Đến năm Giáp tuất 1874 ông thăng Thị lang, nhưng đảm nhận chức vụ Hộ lí tuần phủ Ninh Bình, rồi chỉ mấy tháng sau thì mất tại chức hưởng dương 52 tuổi. Ông sáng tác văn chương khá nhiều. Các tác phẩm chính của ông:

Trung Giang thi văn tập
Nam Hành thi thảo
Bắc chinh thi thảo
Trần Tử Mẫn công thi tập.

Bài Tản Viên sơn là một thi phẩm đầy thi ảnh của nghệ thuật ngôn từ thi ca cận đại.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ