[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Trần Tấn

Năm sinh … – Giáp Tuất 1874
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Nhà yêu nước, quê ở Chi Nê (nay là xã Thanh Chi), huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An.

Xuất thân làm Bang biện huyện Thanh Chương. Nhiệt thành yêu nước ông đau lòng trước sự cắt đất đầu hàng của triều đình, tích cực ngăn chặn bọn gián điệp làm tay sai cho giặc.

Năm Quí dậu 1873, giặc Pháp tiến đánh miền Bắc, chiếm đóng Hà Nội và các tỉnh. Ông cùng học trò thân tín là Đặng Như Mai tập họp các sĩ phu yêu nước như Trần Quang Cán và Nguyễn Huy Điển ở Hà Tĩnh, Trương Quang Thủ ở Quảng Bình, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Nghĩa quân dưới sự điều động của ông phát bài hịch “Bình Tây sát tả” động viên nhân dân vùng lên cứu nước.

Thất bại, ông rút quân về vùng Cam Môn (nay thuộc tỉnh Kham Muộn, nước Lào) rồi bệnh mất trong năm Giáp tuất 1874.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..