[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Trần Quốc Toản

Năm sinh Đinh Mão 1267 – Ất Dậu 1285
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Anh hùng kháng chiến chống quân Nguyên – Mông, tôn thất nhà Trần, tước Hoài Văn Hầu.

Đời Trần Nhân tông, quân Nguyên kéo sang cướp nước ta. Nhà vua hội các vương hâu để bàn việc cự chiến. Quốc Toản lúc bấy giờ mới 16 tuổi cũng đến hội, nhưng vì còn nhỏ tuổi nên không được dự bàn. Ông đứng nghe lòng căm tức đến nỗi bóp nát trái cam cầm trong tay.

Tan hội về, ông tập họp đám thiếu niên thân thuộc, sắm sửa vũ khí, might lá cờ đề 6 chữ: Phá cường địch báo hoàng ân rồi ra binh đánh giặc. Ông từng dự nhiều trận lớn, có lúc theo thượng tướng Trần Quang Khải, góp phần chiến thắng Chương Dương vang dội trong lịch sử chống ngoại xâm.

Năm Ất dậu 1285 ông hello sinh, mới 18 tuổi. Trần Nhân tông than tiếc, làm bài văn tế ông, và truy tặng ông tước Hoài Văn vương.

Phan Kế Bính sau này, trân trọng viết về ông:

Giỏi thay Trần Quốc Toản
Tuổi trẻ dư can đảm.
Dốc bụng báo hoàng ân,
Cả gan bình quốc nạn.
Cờ bay giặc hãi hùng,
Giáo trở quân tan rã.
Lừng lẫy tiếng anh hùng,
Giỏi thay Trần Quốc Toản.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..