Loading

Trần Quốc Tảng

Tháng Ba 3, 2021| Admin
Năm sinh Nhâm Tí 1252- Quí Sửu 1313
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Tôn thất, thi gia đời nhà Trần tước Hưng Ninh vương, con thứ tư của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn.

Ông có ra làm quan ít lâu rồi chán công danh, lui về ở ẩn nơi phong ấp là Tịnh Bang (thuộc xã Yên Quảng, huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dương).

Ông say mê nghiên cứu thiền học, có tiếng trong giới tu sĩ. Do đấy, trong văn học và tôn giáo ghi lầm ông với Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung.

Đúng ra, ông là cháu gọi Trần Tung bằng chú. Để phân biệt, tước phong của ông là Hưng Ninh vương, còn tước phong của Trần Tung và Ninh vương. Sở dĩ có sự nhận lẫm, vì hai người đều có phong ấp ở Tịnh Bang, tước hơi giống nhau, và tuổi thọ cũng như nhau.

Năm Quí tị 1313 ông mất, thọ 61 tuổi.

Tác phẩm của ông: Phóng cuồng ca (Có thuyết cho rằng Phóng cuồng ca là của Trần Tung)

Categories: [14]-Nhà Trần (1225-1400)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ