Loading

Trần Quang Triều

Tháng Ba 3, 2021| Admin
Tên khác Cúc Đường – Võ Sơn Ông
Năm sinh Nhâm Ngọ 1282 – Ất Sửu 1325
Tỉnh thành Nam Định
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Danh sĩ đời Trần Anh tông, hiệu Cúc Đường, biệt hiệu Võ Sơn Ông. Con trai lớn của Trần Quốc Tảng, cháu nội Trần Quốc Tuấn và là anh vợ vua Trần Anh tông (Trần Thuyên), quê làng Tức Mặc phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định.

Năm Tân sửu 1301, ông được phong tước Văn Huệ vương, làm đến Nhật nội kiểm hiệu Tư đồ. Tuy quan tước cao trọng nhưng ông không tha thiết danh lợi.

Sau ông cáo quan về ở ấn tại am Bích Động gần chùa Quỳnh Lâm (nay thuộc huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Tại đây ông mở một thi xã mang tên Bích Động gồm các danh sĩ Nguyễn Trung Ngạn, Nguyễn Ức, Nguyễn Xưởng nổi tiếng đương thời.

Năm Ất sửu 1325 ông mất hưởng dương 43 tuổi.

Ông là tác giả thi tập Cúc Đường di thảo

Cúc Đường di thảo do Nguyễn Ức sưu tập gồm thơ ông và một số thơ của bạn trong thi xã Bích Động.

Thi phẩm trên nay đã thất lạc, chỉ còn 11 bài thơ của ông do Phan Phu Tiên sưu tầm, in trong Việt âm thi tập.

Categories: [14]-Nhà Trần (1225-1400)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ