[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Trần Quang Khải

Năm sinh Tân Sửu 1241 – Giáp Ngọ 1294
Tỉnh thành Nam Định
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Danh tướng, thi gia đời Trần, con thứ ba vua Trần Thái tông (Trần Cảnh), em ruột Trần Thánh tông (Trần Hoảng), biệt hiệu là Lạc Đạo tiên sinh, quê làng Tức Mặc, phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định.

Ông học nhiều biết rộng, có tài văn chương, giỏi việc quân sự. Ngày từ trẻ đã được phong tước Chiêu Minh vương năm 1371 được cử giữ chức Tướng quốc Thái úy rồi thăng đến Thái sư.

Trong cuộc đánh đuổi quân Nguyên – Mông xâm lược, ông cùng Trần Quốc Tuấn và các chiến hữu lập được chiến tích vẻ vang. Bài thơ chiến thắng khải hoàn TỤNG GIÁ HOÀNG KINH SƯ là một bản anh hùng ca của dân tộc:

“Đoạt sáo Chương Dương độ,
Cầm hồ Hàm Tử quan.
Thái bình tu nỗ lực,
Vạn cổ thử giang san.”

Dịch:

Chương Dương cướp giáo giặc,
Hàm Tử bắt quân thù
Thái bình nên gắng sức,
Non nước ấy nghìn thu.

Ngày 26-7-1294 (3-7 Giáp ngọ) ông mất, hưởng dương 53 tuổi.

Ông là tác giả tập thơ Lạc đạo (vui đời đạo lí), nay đã mất, chỉ còn được 9 bài do Phan Phu Tiên sưu tầm, in trong Việt âm thi tập.

Gần đây trong Thơ văn Lý Trần, II sưu tầm được một số bài thơ của ông:

Tống Bắc sứ Sài Trang Lý Chấn văn Đằng
Đề Bạch Mã từ
Đề Dã thự
Phúc Hưng viên
Lưu Gia độ
Xuân nhựt hữu cảm.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..