Năm sinh Canh Tí 1840 – Đinh Mùi 1907
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Nhà yêu nước, nhà thơ hiệu là Bút Khê, vì quê ở làng Bút Trận, tức Tân Đức (nay là xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Năm Đinh mão 1867, ông đỗ cử nhân đồng khoa với Nguyễn Xuân Ôn, được bổ làm Huấn đạo huyện Thanh Chương rồi làm Tri huyện Tùng Thiện, tỉnh Sơn Tây.

Khi giặc Pháp xâm lăng miền Bắc ông cùng Nguyễn Xuân Ôn và các đồng chí khởi nghĩa chống Pháp. Năm 1885, ông làm Tán lí quân vụ quân thứ An Tĩnh năm 1887 Nguyễn Xuân Ôn bị giặc giết ông vẫn tiếp tục chiến đấu trong chiến khu.

Đến mùa xuân 1891 ông bị địch bắt tại trận. Giặc Pháp giam ông một thời gian, đến năm 1896 mới được trả tự do, đến năm 1907 ông mất tại quê nhà, thọ 67 tuổi.

Khi khởi nghĩa Cần vương ông có làm bài văn bố cáo với quốc dân. Lúc đóng quân trên núi Thàng (thuộc huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An) ông cảm tác:

Cung kiếm lên xem đỉnh núi Thàng,
Chạnh niềm nước mất nỗi nhà tan,
Cỏ hoa ủ rũ tình tao ngộ,
Non nước âu sầu cảnh luyến thương.
Trông xuống biển Đông man mác sóng,
Nhìn lên ngàn Hống mịt mù sương.
Khăng khăng giữ vững lòng trung ái,
Nợ nước ơn vua dám phụ phàng,

Ông có nhiều thơ văn cảm khái, tự sự nhưng nay đã thất lạc.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Ngô Đình Hộ

Tên khác Lê Thương Năm sinh Giáp Dần 1914 – Bính Tí 1996 Tỉnh thành Nam Định Thời…
Chi tiết

Nguyễn Tĩnh

Tên khác Hành Đạo – Nông Hà Năm sinh … – Canh Thìn 1880 Tỉnh thành Thanh Hóa…
Chi tiết

Ninh Sản

Tên khác Dã Hiên – Hello Tăng Tỉnh thành Ninh Bình Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…