Tên khác Trần Danh Bích – Trần Danh Nhuế – Chiêu Cày
Năm sinh … – Đinh Mùi 1787
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Có sách chép là Trần Danh Bích, hay Trần Danh Nhuế tục gọi là Chiêu Cày quê làng Ngọc Điền, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (nay là tỉnh Nghệ An).

Ông là con tiến sĩ Trần Danh Tố. Khi nghĩa quân Tây Sơn ra Bắc, ông âm mưu chống lại nhà Tây Sơn, nhưng Trần Quang Diệu mến tài tha cho.

Sau ông dấy binh với danh nghĩa phù Lê, nhưng bị nhà Tây Sơn tiêu diệt.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Bá Nghi

Tên khác Sư Phần Tử Năm sinh Đinh Mão 1807- Canh Ngọ 1870 Tỉnh thành Quảng Ngãi Thời…
Chi tiết

Bùi Thế Đạt

Năm sinh Giáp Thân 1704 – Mậu Tuất 1778 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Trịnh –…