Tên khác Trần Nghệ Tông
Năm sinh Tân Dậu 1321 – Ất Hợi 1395
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Vua thứ tám nhà Trần, miếu hiệu Nghệ tông, con thứ ba Trần Minh tông (Trần Mạnh), sinh tháng 12 năm Tân dậu (khoảng 29-12-1321).

Vào đời Dụ tông, ông được phong tước Cung Định vương, năm 1370 ông cùng với hai em là Cung Tuyên vương Kính và Công chúa Thiên Ninh Ngọc Tha dấy quân đánh dẹp Dương Nhật Lễ khôi phục nhà Trần rồi lên ngôi vua.

Ông có tài văn chương, quân sự chăm lo việc chính trị, mở mang văn hóa. Làm vua được 3 năm (1370-1372) ông nhường ngôi cho em là Duệ tông. Từ đó nhà Trần suy vi mọi việc do Hồ Quí Ly quyết đoán đẩy nhanh sự sụp đổ của nhà Trần.

Ngày 15-12 năm Giáp tuất (6-1-1395) ông mất, thọ 74 tuổi. Các tác phẩm chính của ông:

Hoàng huấn – gồm 14 chương.
Đế châm – gồm 150 câu văn ban cho Trần Kính (Duệ tông).
Bảo hòa điện dư bút
Trần Nghệ tông thi tập

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like