Loading

Trần Phụ Dực

Tháng Ba 8, 2021| Admin
Năm sinh Ất Tị 1655 -…
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Nhà sử học đời Lê Hello tông, quê làng Bảo Triệu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Năm Quí hợi 1683 đỗ Tiến sĩ. Ông nổi tiếng văn chương, giỏi việc chính trị. Buổi đầu làm quan được gọi về triều làm việc tại Viện Hàn lâm ở Quốc sử quản phụ trách phần sử học. Ông có 10 người con trai, người thứ tám là Trần Danh Ninh, thứ chín là Trần Danh Lâm đều đỗ tiến sĩ, nổi tiếng văn chương.

Tác phẩm chính của ông là bộ Tục biên trung hưng thực lục (cùng hợp soạn với Lê Hello và Nguyễn Quí Đức).

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ