Năm sinh Ất Mão 1255 – Tân Mùi 1331
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Danh tướng đời Trần Nhân tông con thứ sáu Trần Thái tông, tước Chiêu văn vương. Người anh hùng trong trận Hàm Tử đuổi giặc Nguyên Mông xâm lược.

Ông giỏi việc chính trị, quân sự, thông thạo ngôn ngữ và phong tục tập quán của các sắc dân trong và ngoài nước.

Sử cũ chép rằng khi ông sinh ra trên cánh tay có mấy chữ “Chiêu Văn đồng tử” nên về sau ông được phong tước Chiêu Văn vương. Năm Canh thìn 1280 Tù trưởng ở đạo Đà Giang là Trịnh Giác Mật nổi lên chống triều đình, nghe tin ông nhận lệnh đi đánh dẹp, sai người đến thách ông: “Mật không dám trái mệnh nếu ân chúa một mình một ngựa đến thì Mật xin hàng”. Ông chấp nhận, chỉ đem theo 6 tiểu đồng mỗi người một ngựa thẳng tới cổng giặc. Trịnh Giác Mật thấy ông dũng cảm lại thông thạo ngôn ngữ các sắc tộc ít người, đem lòng cảm phục chịu qui hàng.

Năm Ất dậu 1285, quân Nguyên sang xâm lược, ông đánh thắng trận Hàm Tử (Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) danh tiếng ông càng lừng lẫy. Năm 1302 ông được phong làm Thái úy Quốc Công, rồi thăng Tá Thánh Thái sư, sau được phong Đại vương vào năm 1329. Ông từng phục vụ 4 triều vua (Nhân tông, Anh tông, Minh tông và Hiến tông) có nhiều công lao xây dựng xứ sở, đem lại an lành cho nhân dân.

Ông chẳng những giỏi chính trị, quân sự, lại thông thạo ngôn ngữ các dân tộc ít người, mà còn là nhà sáng tác âm nhạc nổi tiếng ở cung đình, văn sĩ có danh tiếng đương thời.

Năm Tân mùi 1331, ông mất, thọ 76 tuổi.

Ông là tác giả sách: Lĩnh Nam dật sử.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like