[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Trần Nguyên Hãn

Năm sinh … – Kỉ Dậu 1429
Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh tướng đời Lê Thái tổ, quê huyện Lập Thạch, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc tỉnh Hà Tây).

Ông vốn dòng dõi Tư Đồ Trần Nguyên Đán đời nhà Trần. Sau đó nhà Trần suy vi, Hồ Quí Ly lên làm vua, quân Minh sang cướp nước ta, ông theo giúp Lê Lợi kháng chiến cứu nước. Trong các trận ông lập được nhiều chiến công, thăng đến chức Tư Đồ.

Ông từng chỉ huy các trận đánh lớn ở Nghệ An (1425), Đông Đô (1426) do đó danh tiếng ông lừng lẫy. Năm Đinh mùi 1427, ông được phong Thái úy, khởi nghĩa Lam Sơn thành công (1428) ông giữ chức Tả tưởng, được cho theo họ vua nên cũng gọi là Lê Hãn.

Ông quyền cao chức trọng, nhưng nhận xét tướng mạo của Lê Thái tổ giống như Việt vương Câu Tiễn thời Chiến quốc, chỉ có thể ăn ở với nhau trong khi hoạn nạn, mà không thể gần nhau lúc an nhàn, nên không bao lâu ông xin về dưỡng lão. Vua Lê chấp thuận.

Sau đó, có người gièm pha với nhà vua rằng ông có ý mưu phản, ông bị bắt.

Trên đường giải về kinh đô, đến bến đò xã Thượng Đông, thuộc tỉnh Sơn Tây ông bị chết đuối khi thuyền bị sóng nhận chìm, vào khoảng tháng 2 năm Ki dậu 1429. Lại có người cho rằng việc đắm thuyền là do ông gây ra, vua Lê càng tức giận, ra lịnh bắt hết vợ con ông, tịch thu tất cả tài sản.

Đến đời Lê Nhân tông (năm Ất hợi 1455) mới phục hồi danh dự và trả lại tài sản cho con cháu ông.

Nhà Mạc có truy tặng ông là Tả tướng quân Trung liệt đại vương.

Bài liên quan

30 nhận xét

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..