Tên khác Băng Hồ
Năm sinh Ất Sửu 1325 – Canh Ngọ 1390
Tỉnh thành Nam Định
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Danh sĩ đời Trần, hiệu Băng Hồ, chắt của Trần Quang Khải và là ông ngoại Nguyễn Trãi, quê làng Tức Mặc, huyện Mĩ Lộc, phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định.

Vốn dòng tôn thất, ông được bổ dụng ngay từ trẻ, đời Dụ tông làm Ngự sử đại phu, đời Nghệ tông lên chức Tư đồ, tước Chương Túc Hầu.

Nhà Trần suy vi, ông rất lo lắng về mưu đồ của Hồ Quí Ly, nên thường cảnh giác nhà vua phải lưu tâm thái độ của Quí Ly. Ít lâu, ông trí sĩ, lui về ở Côn Sơn kiến trúc vùng động Thanh Hư, sống ẩn dật từ năm Ất sửu 1385.

Dù về hưu, ông vẫn lo việc nước, biểu lộ qua bài thơ DẠ QUI CHU TRUNG TÁC (Thơ làm trên thuyền trong đêm trở về):

“Vạn quốc dân sinh phí đỉnh ngư
Sóc Yên đông Biện dĩ khâu khư.
Qui chu vị ổn giang hồ mộng,
Phân thủ cô đăng chiếu cổ thư.”

Bản dịch:

Dân bị lầm than mấy vạn thừa
Yên tan, Biện nát đã bao giờ.
Giang hồ chiếc gối chưa yên giấc,
Mượn lửa thuyền chài đọc sách xưa.

Năm Canh ngọ 1390 ông mất, thọ 65 tuổi. Tác phẩm chính để lại:

Băng Hồ ngọc hác tập
Bách thế thông kỉ
Nhưng đã mất nhiều, chỉ còn lại 51 bài thơ chép trong Trích diễm thi tập, Toàn Việt thi lục.

Con rể ông là Nguyễn Ứng Lengthy tức Nguyễn Phi Khanh và cháu ngoại là Nguyễn Trãi về sau làm rạng rỡ cho dân tộc.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like