[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Trần Ngạc

Năm sinh … – Tân Mùi 1391
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Con Trần Nghệ tông, được phong chức Thái úy, tước Trang Định vương.

Năm Tân mùi 1391 ông sợ Hồ Quí Ly làm hại nên lẩn trốn về Nam Định. Hồ Quí Ly gièm pha với Nghệ tông, sai Nguyễn Nhân Liệt đem quân đi truy nã. Quí Ly lại ngầm khiến Nhân Liệt phải trừ diệt ông đi, ông bị hành hạ tản nhẫn đến chết.

Bình sinh ông hay làm thơ Nôm, sáng tác văn học khá nhiều, nhưng nay thất lạc hầu hết, chỉ còn một bài thơ chữ Hán chép trong Toàn Việt thi lục, đề là TẶNG TƯ ĐỒ TRẦN NGUYÊN ĐÁN.

“Ngã thị đương niên khí vật
Công phi đại hạ kì tài
Hội thủ nhất ban lão bệnh,
Điền viên tảo biện qui lai.”

Bản dịch:

Tôi nay vào hạng vất đi rồi,
Ông chẳng thế gian bậc kì tài.
Cùng bọn già nua suy yếu cả,
Điền viên sớm liệu thoái về thôi.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..