Loading

Trần Mạnh

Tháng Ba 3, 2021| Admin
Tên khác Trần Minh Tông
Năm sinh Canh Tí 1300 – Đinh Dậu 1357
Tỉnh thành Nam Định
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Vua thứ năm nhà Trần miếu hiệu Minh tông, con Trần Anh tông, tên thật là Trần Mạnh, sinh ngày 21-8 (4-9-1300) quê làng Tức Mặc, phủ Thiên Trường tỉnh Nam Định.

Năm Giáp dần 1314 ông lên ngôi, triều đại ông cũng tốt đẹp về văn hóa, chính trị, tôn giáo. Về nông nghiệp cũng phát triển thuận lợi, qua chính sách kêu gọi các vương hầu trả lại ruộng tư hữu đã lấn chiếm, giúp nông dân có ruộng cày.

Ông ở ngôi 15 năm (1314-1329), sau nhường ngôi cho con, làm Thái Thượng hoàng như các vua trước từng làm.

Ngày 19-2 Đinh dậu (10-3-1357) ông mất, hưởng dương 57 tuổi. Ông có soạn tập thơ Minh tông thi tập nay đã mất, chỉ còn lại 25 bài chép ở Toàn Việt thi lục.

Categories: [14]-Nhà Trần (1225-1400)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ