[17]-Thuộc Minh (1414-1427)[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Trần Lựu

Danh tướng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, không rõ năm sinh năm mất. Con nghĩa sĩ Trần Lượng đời Hậu Trần. Quê xã Lỗ Tự, huyện Thụy Nguyên (nay thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnhThanh Hóa) được theo họ vua Lê, nên cũng gọi là Lê Lựu.

Cha ông giúp vua Trần Trùng Quang chống giặc Minh và hi sinh. Về sau ông tham gia khởi nghĩa Lam Sơn ngay từ buổi đầu hội thề ở Lũng Nhai. Ông chỉ huy đội quân thiết, đội hoạt động ở Nghệ An, nổi tiếng trong nhiều trận đánh lớn. Cuối năm 1426, ông cùng Lê Bôi, Trịnh Khả, giải phóng các vùng Hồng Châu Bắc Giang, Lạng Giang, Lạng Sơn, rồi được phong làm Tổng tri Hồng Châu kiêm tri An Bang (1427). Sau đó, ông nhận lệnh điều động quân sĩ chặn viện binh của Liễu Thăng nơi Lạng Giang. Ông đưa quân đi, một mặt giả thua để nhử Liễu Thăng đuổi theo, một mặt phục binh nơi Chi Lăng, kết liễu cuộc đời tướng giặc tại đấy trong ngày 20-9 âm lịch Đinh mùi 1427, lập nên kì tích Chi Lăng.

Khởi nghĩa thành công, năm 1426, ông được dự vào bậc công thần đệ nhất phong làm Trấn viễn đại tướng quân tước Thượng Trí Tự.

Khi ông mất, được truy phong Trung Dũng Hầu. Tại xã Lỗ Tự có đền thờ ông.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..