Tên khác Cha Sáu
Năm sinh Ất Dậu 1825 – Kỉ Hợi 1899
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Linh mục Thiên chúa giáo, thụ phong Linh mục, tục gọi Cha Sáu. Ông vốn tên là Hữu, rồi đổi là Triêm. Nhân tục danh Cha Sáu, ông lấy tên TrầnLục hoặc Trần Văn Lục. Quê làng Mĩ Quán, tỉnh Thanh Hóa.

Ông thông thạo các ngôn ngữ La tinh Pháp, Hán; có tên thánh là Phêrô (Pierre).

Trong triều Minh Mạng vì có lệnh cấm đạo nên ông bị bắt giam từ ngày 13-7-1858 cho đến năm 1860 mới được thả.

Sang triều Tự Đức khi thực dân Pháp đánh chiếm nước ta, ông góp sức lo việc giao thiệp giữa triều đình Huế và Pháp vào giai đoạn đầu Pháp chiếm nước ta.

Cuối năm 1860, ông được thụ phong linh mục tại Lạng Sơn, năm 1865 ông đổi về giáo xứ Phát Diệm. Tại đây, ông là người thiết kế xây cất nhà thờ Rosarie (tức nhà thờ Phát Diệm) công trình hoàn thành trong năm 1891 được kể là một kì công kiến trúc Việt Nam thời bấy giờ.

Ngày 6-7-1899 ông mất, thọ 74 tuổi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Vũ Trọng Can

Năm sinh Ất Mão 1915 – Quí Mùi 1943 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Đèo Tà Pứa

Đèo Tà Pứa Đèo Tà Pứa (Việt Nam) Đèo Tà Pứa hay đèo Bà Sa là đèo trên…