Loading

Trần Hữu Thường

Tháng Ba 15, 2021| Admin
Năm sinh Giáp Thìn 1844 – Tân Dậu 1921
Tỉnh thành Đồng Tháp
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Nhân sĩ, nhà thơ cận đại, quê làng Phú Thuận, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang (sau sát nhập vào huyện Hồng Ngư, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp).

Ông là học trò cụ Huấn đạo Nguyễn Văn Khuê, có tiếng văn thơ. Dưới triều Tự Đức, ông đỗ tú tài, nên thường gọi là Tú Thường, người đồng thời với Thủ khoa Huân, Tiến sĩ Phan Hiền Đạo. Khi Pháp chiếm Nam Kì, ông từ chối mọi lời dụ dỗ, không ra làm quan, dạy học tư ở nhiều nơi quanh miền Tây Nam Kì. Năm Tân dậu 1921 ông mất, thọ 77 tuổi.

Ông là dịch giả bài văn bia Vĩnh Tế Sơn đầu tiên ra Quốc ngữ, nay còn truyền tụng.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), [23]-Pháp đô hộ (1883-1945), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ