[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Trần Hoảng

Tên khác Trần Thánh Tông
Năm sinh Canh Tí 1240 – Canh Dần 1290
Tỉnh thành Nam Định
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Vua thứ hai nhà Trần, tục danh là Trần Hoảng miếu hiệu Thánh tông, con trưởng Thái tông và Thuận Thiên công chúa họ Lý. Sinh ngày 13-10-1240 tại làng Tức Mặc, phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định (nay thuộc tỉnh Nam Định).

Ông ở ngôi 21 năm, truyền ngôi cho con là Nhân tông (Trần Khâm) rồi làm Thái thượng hoàng. Khi quân Nguyên – Mông xâm lược nước ta lần II và III (1285-1288) ông cùng vua con lãnh đạo cuộc kháng chiến thắng lợi. Sau đó, ông lui về Bắc cung tu Phật, chuyên tâm soạn kinh sách Phật giáo.

Năm Canh dần 1290 ông mất (3-6 Dương lịch) hưởng dương 50 tuổi. Còn để lại các tác phẩm chính:

Di hậu lục
Cơ cầu lục
Trần Thánh tông thi tập
Thiền tông liễu ngộ ca

Cơ cầu lục (1 quyển) do chính nhà vua soạn, (có nơi nói 2 quyển). Trần Thánh tông thi tập (1 quyển).

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..