Tên khác Trần Dụ Tông
Năm sinh Bính Tí 1336 – Kỉ Dậu 1369
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Vua nhà Trần, tên thật là Trần Hạo còn có tên là Cảo, lên ngôi tức Dụ tông con thứ 10 của Trần Minh tông, quê ở làng Tức Mặc. Ông ở ngôi 28 năm, đổi hiệu năm 2 lần:

– Thiệu Phong 1341-1357.
– Đại Trị 1358-1369.

Trong những năm ông trị nước, mất mùa xảy ra liên tiếp, chính trị đổ nát nhân dân nhiều nơi nổi lên chống lại triều đình. Nhà Trần bắt đầu suy sụp từ đó.

Năm Kỉ dậu 1369 ông mất, hưởng dương 33 tuổi. Ông có soạn bộ Trần triều đại điển

Bài Thư hoài của ông tỏ chí:

“Đường Việt khai cơ lương Thái tông.
Bi xưng Trinh Quán, ngã Nguyên Phong.
Kiến Thành tu tử, An Sinh tại.
Miếu hiệu tuy đồng, đức bất đồng.”

Bản dịch:

Đường, Việt hai vua hiệu Thái tông,
Đường xưng Trinh Quán, Việt: Nguyên Phong.
Kiến Thành bị giết, An Sinh sống.
Miếu hiệu tuy đồng, đức chẳng đồng.

Bộ Trần triều đại điển (10 quyển) do ông soạn, rồi sai Trương Hán Siêu Nguyễn Trung Ngạn hiệu chỉnh, biên tập.

Tên Trần triều đại điển hay còn gọi là Hoàng triều đại điển có ghi trong sách Kiến văn tiểu lục của Lê Quí Đôn, sách này được biên soạn cùng thời điểm với sách Hình luật thư (cùng 2 tác giả trên).

Nội dung sách là những điển mô, văn thơ, sắc dụ… của các vua nhà Trần.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like