[07]-Nhà Tiền Lý, Triệu (544-602)

Trần Điện

Tổ nghề kim hoàn Việt Nam, gia đình ông gồm ba anh em: Trần Điền, Trần Hòa và Trần Điện, không rõ năm sinh năm mất. Quê làng Định Công, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Về thời Lý Nam Đế, nước ta bị giặc Nam Chiếu quấy phá. Ba anh em bèn bán hết ruộng vườn lánh nạn sang Tàu. Khi đến biên giới bị cướp, họ chạy lạc nhau. Hòa sang nước Tùy học nghề thợ bạc, Điền và Điện sang nước Tấn học nghề thợ vàng. Sau 5 năm cả ba anh em trở về nước kể chuyện cho nhau, rồi mở tiệm vàng bạc, đặt tên là Kim Hoàn và dạy thêm cho nhiều người khác. Do đó về sau người ta gọi nghề làm vàng bạc là nghề kim hoàn và tôn ba anh em nhà họ Trần làm tổ sư.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..