Loading

Trần Danh Ninh

Tháng Ba 8, 2021| Admin
Năm sinh Quí Mùi 1703 – Đinh Hợi 1767
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Thuần tông. Con tiến sĩ Trần Phụ Dực, anh tiến sĩ Trần Danh Lâm, quê làng Bảo Triện, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Ông nổi tiếng văn thơ, năm 20 tuổi đỗ Giải nguyên, năm 1731 đỗ Hoàng giáp. Từ năm Canh thân 1740 ông làm Thị giảng Viện hàn lâm, tước Bửu Huy Bá. Đến Quí hợi 1743 ông làm Quốc tử tế tửu rồi thăng Đông các đại học sĩ, công tác ở Viện Khu mật.

Năm Bính tuất 1766 ông về hưu, được phong hàm Thượng thư bộ Lễ. Năm 1767 ông mất tại quê nhà, thọ 64 tuổi, được truy tặng Thiếu bảo, thụy Mẫn Đạt.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ