Năm sinh … – Đinh Sửu 1817
Tỉnh thành Quảng Ngãi
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Võ tướng, tác giả đời Gia Long, quê làng Chương Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi không rõ năm sinh.

Thuở nhỏ ông theo nho học, khoảng năm 1793 ông tòng quân và vào Thị Nại (Qui Nhơn) yết kiến Nguyễn Ánh rồi được tin dùng phong chức Tổng nhung cai cơ, Trung quân chính thống hậu đồn, Khâm sai chưởng cơ.

Sau khi Nguyễn Ánh lên ngôi vua ông được bổ giữ chức trấn thủ Hải Dương. Tại đây ông giao du thân mật với Nguyễn Thế Trung, Trần Huy Phác lập Hải học đường tại Hải Dương.

Vào cuối đời, ông được phong tước Ân Quang Hầu.

Ông là tác giả các sách:

Danh thi hợp tuyển
Đại Việt thủy lục trình kí
Lịch đại sử toản yếu
Cố Lê tứ trường văn tuyển

Danh thi hợp tuyển có bài Tựa của ông như sau (trích):

Bản dịch: “… Nước ta vốn gọi là nước có văn hiến, thơ của nước ta có tiếng hay lại thường được người Trung Quốc coi trọng. Hiềm vì những thơ để ngâm vịnh của người xưa có đem in cho mọi người xem, cũng chỉ được một hai phần. Đến như thơ văn gương mẫu của các đại gia văn chương của các thi gia, cùng là các bài ứng chế hợp cách và các tập thơ biên soạn có tiếng có quan hệ đến nghề thi cử, thật ra rất nhiều. Thế mà những thơ văn được đem ra truyền lẫn cho nhau thì thật ít lắm.

Tôi vốn dòng dõi nhà nho, lúc trẻ đi theo việc binh, ít được nghe thấy, nhưng vốn tính tôi ham học, thường nhiều lúc nói đến thơ. Mỗi khi rảnh việc công, hỏi khắp các quan phủ, huyện trong hạt, và các vị hương cống mới hay cũ là người bản trấn, ai còn giữ được di cảo thơ văn thì đừng giữ riêng mà nên đưa công bố chung cho mọi người cùng xem. Ai nấy đều có ý mến tôi, đưa cho xem. Tuy đã lượm lặt được khá nhiều rồi, nhưng mà như lời người xưa đã nói “Nhiều rồi chăng” chưa nhiều đâu. Tôi lại đem hỏi quan Đốc học là Trung Chính bá và quan trợ giáo Thời Đức Nam, nhờ hai vị ấy hiệu đính sắp xếp lại, đưa cho thợ khắc in.”

Theo tác giả Tìm hiểu kho sách Hán Nôm (Trần Văn Giáp) thì: Mục lục sách kể rõ 12 quyển gổm 1.669 bài luật thi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đinh Hữu Thuật

Năm sinh Tân Tị 1881 – Nhâm Ngọ 1942 Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Đèo Min

Đèo Min Đèo Min (Việt Nam) Đèo Min là đèo trên quốc lộ 32A ở vùng đất xã…
Chi tiết

Lê Thúc Hoạch

Năm sinh … – Giáp Dần 1914 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Châu Mạnh Trinh

Tên khác Chu Mạnh Trinh Năm sinh Nhâm Tuất 1862 – Ất Tị 1905 Tỉnh thành Hưng Yên…
Chi tiết

Đoàn Triển

Năm sinh Giáp Dần 1854 – Kỉ Mùi 1919 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…