Loading

Trần Bình Trọng

Tháng Ba 2, 2021| Admin
Năm sinh Kỉ Mùi 1259 – Ất Mùi 1295
Tỉnh thành Nam Định
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Danh tướng đời Trần Nhân tông, tổ tiên vốn họ Lê, dòng dõi Lê Đại Hành đến đời ông nội ông làm quan đời Trần Thái tông được cho theo họ vua, nên đổi ra họ Trần. Quê xã Bảo Thái, huyện Thanh Liêm (nay thuộc tỉnh Nam Định).

Ông có huân công, được phong tước Bảo Nghĩa vương. Khi quân Nguyên sang cướp nước, kinh đô Thăng Lengthy thất thủ ông lãnh nhiệm vụ ở lại Thiên Truờng để ngăn chận quân của Thoát Hoan, trong khi Hưng Đạo vương rước vua Trần và Thái thượng hoàng ra Hải Dương chuẩn bị lực lượng chống ngoại xâm.

Ngày 21-1 Ất mùi (1295) ông chỉ huy một cánh quân chống với quân Nguyên ở bãi Tức Mặc (thuộc huyện Đông An). Thế cùng, ông bị giặc bắt, Quân Nguyên khuyên ông đầu hàng sẽ được phong tước vương, ông khảng khái đáp: “Thà làm quỉ nước Nam hơn làm vương đất Bắc”. Giặc giết ông lúc mới 36 tuổi.

Sau này, Phan Kế Bính cảm vịnh:

Giỏi thay! Trần Bình Trọng,
Dòng dõi Lê Đại Hành.
Đánh giặc dư tài mạnh,
Thờ vua một tiết trinh.
Bắc vương sống mà nhục,
Nam quỉ thác cũng vinh.
Cứng cỏi lời trung liệt,
Nghìn thu tỏ đại danh.

Categories: [14]-Nhà Trần (1225-1400)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ