Tên khác Trần Thuyên
Năm sinh Bính Tí 1276 – Canh Thân 1320
Tỉnh thành Nam Định
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Vua thư tư nhà Trần, tên thật là Trần Thuyên, miếu hiệu Anh tông, con trưởng Trần Nhân tông (Trần Khâm). Sinh ngày 17-9 Bính tí (25-10-1276), quê làng Tức Mặc, huyện Mĩ Lộc, tỉnh Nam Định.

Ông lên ngôi ngày 9-3 Quí tị (16-4-1293) 1úc 17 tuổi. Khi làm vua ông đặc biệt ưu đãi các cựu thần có công trong cuộc đánh đuổi quân Nguyên Mông, và trân trọng sử dụng các bậc nhân tài. Việc chính trị, văn hóa, quân sự đời ông đều mở mang, tiến triển tốt đẹp. Ông ở ngôi 21 năm (1293-1314) theo gương các vua trước mà truyền ngôi cho con, rồi về chăm việc tu Phật, sáng tác thơ ca.

Ngày 16-3 Canh thân (21-4-1320) ông mất, hưởng dương 44 tuổi. Ông có soạn tập Thủy Vân tùy bút ngoại tập và các bài: Thạch dược châm, Pháp sự tân văn, Hiệu đính công văn cách thức, nhưng ông đốt bỏ không lưu truyền. Nay chỉ còn 12 bài thơ ghi chép trong Việt âm thi tập.

Các bài thơ:

Tức hữu Giản Nghị đại phu Trần Thì kiếm hốt minh
Vân Tiêu am
Tống Bắc sứ An Lỗ uy Lý Cảnh Sơn
Chiêm Thành Hoàn Chu bạc Phúc Thành cảng
Kí Phổ Tuệ tôn giả
Tình dữ lí quan ư chiết ngọc luận
đều có giá trị nghệ thuật, văn chương trong thời cổ đại.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like