Loading

Tống Phúc Thiêm

Tháng Ba 13, 2021| Admin
Năm sinh … – Nhâm Dần 1782
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Võ tướng đời Nguyễn sơ, quê làng Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Từ năm Ất mùi 1775 ông theo Định vương Nguyễn Phúc Thuần vàò Gia Định làm đến Chương cơ, rồi cùng Tống Phúc Hòa trấn giữ dinh Long Hồ (Vĩnh Long). Đến tháng 8 Đinh dậu 1777 nghĩa quân Tây Sơn kéo vào Nam, ông đem thủy quân đón rước Định vương và Tân chính vương về Ba Vát, nhưng bị Tây Sơn chặn bắt được Tân chính vương, riêng ông chạy thoát được (Định vương Nguyễn Phúc Thuần và Tân chính vương Nguyễn Phúc Dương đều bị giết). Sau ông theo Nguyễn Phúc Ánh, làm đến Tả chương cơ, tước Quận Công chưởng quản các đạo thủy quân, coi sóc luôn hai bộ Hình và Hộ (1780). Sau đó ông và Huỳnh Thiên Lộc tâu kín với chúa Nguyễn xin giết tướng Đỗ Thanh Nhân.

Chúa Nguyễn nghe theo giết Đỗ Thanh Nhân trong nămTân sửu 1781, các thuộc tướng của Đỗ căm hận rút hết binh Đông Sơn đi không hợp tác vói Nguyễn Ánh nữa.

Năm Nhâm dần 1782, Nguyễn Nhạc đem binh thuyền vào chiếm Gia Định. Nguyễn Ánh chạy ra đảo Phú Quốc. Sau đó ông bị binh Đông Sơn bắt giết tại Ba Giồng (ĐịnhTường, Mỹ Tho) trả thù cho Đỗ Thanh Nhân.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ