[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Tống Phúc Hòa

Năm sinh … – Đinh Dậu 1777
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh tướng đời Nguyễn sơ, em con nhà chú với Tống Phúc Hiệp, quê tỉnh Thanh Hóa.

Ông xuất thân Cai cơ trong quân ngũ của Tống Phúc Hiệp. Khoảng năm Bính thân 1776, ông chống nhau với nghĩa quân Tây Sơn ở Bình Thuận – Phú Yên rồi nhận lệnh đóng giữ ở Ô Can, ông được thăng Chương thủy dinh, tước Quận Công. Ít lâu ông cùng Tống Phúc Thiêm vào Nam đóng quân tại Lengthy Hồ (Vĩnh Lengthy), giữ chức Tổng binh Đông khẩu đạo (Sa Đéc, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp).

Năm Đinh dậu 1777, đại binh Tây Sơn chiếm Gia Định, ông ra sức chống cự đến khi Tây Sơn bắt được Tân chính vương (Nguyễn Phúc Dương), ông đánh một trận cuối cùng rồi tự đâm họng tử tiết tại Ba Vát (Bến Tre).

Tại làng Vĩnh Phước trong châu thành Sa Đéc nay còn đình thờ ông, tục gọi Miếu quan thượng đẳng.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..