Loading

Tống Duy Tân

Tháng Ba 15, 2021| Admin
Năm sinh Đinh Dậu 1837- Nhâm Thìn 1892
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Nhà yêu nước cận đại quê xã Đông Biện, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Năm Canh ngọ 1870 đỗ cử nhân, năm 1875 đỗ tiến sĩ. Bước đầu làm Tri phủ Vĩnh Tường, rồi Đốc học Thanh Hóa. Về sau, làm Thương biện Tỉnh vụ, đổi sang Chánh sứ Sơn phòng tỉnh Thanh Hóa.

Từ năm 1885, ông hưởng ứng phong trào Cần vương tham gia khởi nghĩa chống Pháp, trở thành vị thủ lĩnh kháng chiến tỉnh Thanh Hóa.

Năm Nhâm thìn 1892, tháng 9 âm lịch ông rút quân về hang Nhâm Kỉ (xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) được một thời gian thì bị học trò cũng là cháu ruột ông là Cao Ngọc Lễ báo cho Pháp vây bắt ông. Chúng kết án tử hình và giết ông ngày 5-10 âm lịch năm 1892 hưởng dương 55 tuổi.

Trước ngày mất, ông có đôi câu đối:

“Nhi kim thủy liễu tiên sinh trái
Tự cổ do truyền bất tử danh”.

Nghĩa:

Món nợ tiên sinh nay mới trả
Cái danh bất tử trước còn truyền.

Khi ông hi sinh, thân sĩ tỉnh Thanh Hóa điếu ông:

“Tự cổ anh hùng, thiết thạch can trường nan tận tả;
Đáo đầu sự thế, xuyên hà huyết lệ hạt năng lưu.”

Nghĩa:

Từ trước anh hùng, dạ sắt gan vàng khôn xiết tả
Đến cùng sự thế, máu sông lệ suối chảy sao trôi!

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), [23]-Pháp đô hộ (1883-1945), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ