Năm sinh … – Bính Thìn 1196
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Thiền sư đời Lý Anh tông, không rõ tên thật, trước lấy Pháp danh là Thiện Trí, sau thầy học là sư Đạo Huệ đổi là Minh Trí nên thường gọi là Minh Trí, họ Tô, người đất Phú Cầm.

Ông trụ trì chùa Phúc Thánh, về sau ông được truyền tâm ấn, đứng vào thế hệ thứ 10 dòng Thiền Quan Bích.

Năm Bính thìn 1196, ông mất. Tương truyền: ông sáng tác nhiều thơ văn nhưng đã thất lạc, chỉ còn truyền tụng 2 bài kệ, sau đây là một bài:

“Giáo ngoại khả biệt truyền,
Hello Di tổ Phật uyên.
Nhược nhân dục biên dịch,
Dương diệm mịch cầu yên.”

Nghĩa:

Truyện riêng ngoài giáo lí
Vi diệu ấy nguồn Thiền.
Nếu ai muốn phân biệt,
Tìm khói trong ảo huyền

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like